/Artur Popko – dotychczasowy wiceprezes Budimeksu, związany z firmą od 17 lat, pokieruje Grupą Budimex S.A.

Artur Popko – dotychczasowy wiceprezes Budimeksu, związany z firmą od 17 lat, pokieruje Grupą Budimex S.A.

Artur Popko – obecny wiceprezes Budimeksu – został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego Budimex SA. Obejmie tę rolę 20 maja 2021 roku.

„Zmiana personalna spowodowana moją rezygnacją z dotychczasowego stanowiska przebiegła bardzo sprawnie. Artur Popko świetnie zna przedsiębiorstwo, posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie budowane przez lata pracy w branży i Budimeksie. Współpracujemy ze sobą bezpośrednio od co najmniej 11 lat. W tym czasie wraz z podległym zespołem zbudował rolę lidera w branży budownictwa infrastrukturalnego i kolejowego. W ostatnim czasie przejął również odpowiedzialność za budownictwo ogólne i energetyczne, a także zasiadł w Radzie Nadzorczej spółki FBSerwis i Mostostal Kraków. Powołanie Artura Popko to część całościowego programu sukcesji w firmie obejmującego wszystkie stanowiska menedżerskie” – mówi Dariusz Blocher – dotychczasowy prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex SA.

Obecnie Budimex jest liderem w branży drogowej i pozostaje w pierwszej dwójce największych wykonawców modernizacji linii kolejowych w Polsce.

„Dziękuje Dariuszowi Blocherowi za wieloletnią współpracę i wsparcie oraz Radzie Nadzorczej i całemu zarządowi Budimex za powierzone mi zaufanie. Grupa Budimex jest w stabilnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. Priorytety, wartości i plany biznesowe firmy wyznaczone w ostatnich latach i miesiącach nie ulegają zmianie. Tak jak dotychczas, pozostaniemy firmą transparentną i dotrzymującą obietnic. Naszym priorytetem pozostanie bezpieczeństwo, dbanie o dobro pracowników i społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy” – mówi Artur Popko – nowy prezes zarządu Budimeksu.

Artur Popko jest związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex) od 2004 roku. Początkowo pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie dyrektora kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu, a następnie dyrektora oddziału. Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu SA. W 2019 r został powołany do roli wiceprezesa obejmując odpowiedzialność za cały obszar operacyjny Budimeksu SA. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu WIG ESG – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Źródło informacji: Budimex S.A.