/Budowa ogrodzenia między sąsiadami: o czym należy pamiętać?

Budowa ogrodzenia między sąsiadami: o czym należy pamiętać?

Budowa domu zakończona, teren posesji uprzątnięty, a zatem najwyższa pora stawiać ogrodzenie. Proste? Nie zawsze! Jeżeli nie chcecie, aby grodzenie działki skończyło się sporem przeczytajcie, o czym należy pamiętać oddzielając się od sąsiada.

W Polsce nie ma obowiązku budowy ogrodzenia wokół posesji, jeżeli jednak zdecydujemy się na takie przedsięwzięcie musimy kierować się przepisami prawa. W tym artykule przyjrzymy się sytuacji, w której przegroda ma zostać postawiona między dwoma działkami posiadającymi różnych właścicieli. O czym musimy w takim wypadku pamiętać?

Przede wszystkim mamy dwie możliwości postawienia ogrodzenia: w granicy własnej działki lub na granicy sąsiadujących działek. Każda z tych opcji niesie za sobą określone wymagania i obowiązki.

Ogrodzenie u siebie

W przypadku postawienia całości ogrodzenia, łącznie z fundamentem, na działce która jest naszą własnością nie potrzebujemy zgody sąsiada, a ogrodzenie należy tylko do nas i my płacimy za materiały oraz późniejsze utrzymanie. Zgodnie z art. 3 pkt. 9 Prawa budowlanego ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym i należy o nie dbać, co z kolei określa art. 5 (m.in. trzeba je utrzymywać we właściwym stanie technicznym).

Ogrodzenie na granicy

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się, kiedy stawiamy ogrodzenie na granicy działki. W takim przypadku musimy się zastosować do art. 154 Kodeksu cywilnego, w którym znajdują się dwa paragrafy o następującej treści:

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Zgodnie z tymi zapisami ogrodzenie powinno być traktowane jako własność wspólna sąsiadów i przez nich sfinansowane oraz utrzymywane. Dlatego jeśli chcemy, aby sąsiad partycypował w kosztach dobrze jest uzyskać wcześniej jego zgodę, najlepiej pisemną. Jeśli budowy nie poprzedzą stosowne ustalenia to potem nie mamy żadnych podstaw, aby domagać się zwrotu pieniędzy.

– Z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków, jeśli są wyznaczone punkty geodezyjne, klienci stawiają ogrodzenia na granicy działki – mówi Radosław Grządzielewski, Doradca Techniczno-Handlowy z firmy Plast-Met Wrocław Systemy Ogrodzeniowe. – Sytuacje grodzenia w całości na własnej działce zdarzają się rzadziej, ale niektórzy klienci robią to dla świętego spokoju, chcąc uniknąć sporów.