/Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje piwnicę?
ubezpieczenie piwnicy z mieszkaniem

Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje piwnicę?

Polisa mieszkaniowa to produkt ubezpieczeniowy o dość szerokim zastosowaniu. Można w niej uwzględnić nie tylko nieruchomość mieszkalną, ale także m.in. pomieszczenia przynależne. Oznacza to objęciem ochroną piwnicy oraz przedmiotów, które się w niej znajdują.

Piwnica jest pomieszczeniem służącym do przechowywania różnych rzeczy. Niektóre z nich przedstawiają wysoką wartość, w związku z czym uzasadnione jest pytanie o to, czy piwnicę da się ubezpieczyć? Towarzystwa ubezpieczeniowe traktują piwnicę jako nierozłączną część powierzchni mieszkalnej, ponieważ jest pomieszczeniem przynależnym, co potwierdza artykuł na https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-piwnicy-z-mieszkaniem-czy-bez

dotyczący ochrony polisowej dla tej części mieszkania.

Ubezpieczenie piwnicy – jak to zrobić?

Nie ma opcji wykupienia samodzielnego ubezpieczenia piwnicy, gdyż nie funkcjonuje ono jako odrębny produkt ubezpieczeniowy. Konieczne jest nabycie polisy mieszkaniowej, gdyż tylko w ten sposób można objąć piwnicę stosowną ochroną, przy czym nie przekłada się to na wzrost wysokości składki. Ubezpieczenie piwnicy to element polisy mieszkaniowej, jednak to, w jakim zakresie chronione jest omawiane pomieszczenie, zależy od wariantu umowy z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie piwnicy w praktyce – na czym polega?

W budownictwie mieszkalnym występują różne rodzaje piwnic:

  • w bryle budynku,
  • w tej samej klatce, w której znajduje się mieszkanie,
  • w innej klatce niż mieszkanie bądź w innym budynku.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy praktycznie wszystkich typów piwnic i uwzględnia te same ryzyka, od których ubezpieczona jest cała nieruchomość. Konstrukcja umowy ubezpieczeniowej odgrywa tu zatem kluczową rolę.

Warto pamiętać, że w przypadku podstawowej polisy mieszkaniowej ochronie podlegają tylko mury (niekiedy i inne elementy stałe nieruchomości), a lista zdarzeń losowych jest ograniczona. Przeważnie znajdują się na niej m.in. pożar, powódź, osuwanie się i trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, huragan i porywisty wiatr, eksplozja i implozja, dym i sadza etc. Ostateczny jej kształt uzależniony jest od ubezpieczyciela.

Chcąc kompleksowo chronić nieruchomość oraz własną kieszeń przed skutkami większej liczby zdarzeń, trzeba poszerzyć podstawowy zakres ochrony poprzez zakup stosownych dodatków. Z punktu widzenia właścicieli mieszkań z piwnicami najważniejsze są poniższe ryzyka:

  • zalanie,
  • kradzież z włamaniem,
  • wandalizm,
  • dewastacja.

Kiedy otrzymasz pieniądze za szkodę w piwnicy?

Decydując się na zakup polisy mieszkaniowej, trzeba pamiętać nie tylko o wynikających z tego korzyściach, ale i o obowiązkach. Wypłata odszkodowania uzależniona jest przede wszystkim od spełnienia warunków określonych w umowie oraz od wysokości kwot, na jakie ubezpieczono poszczególne ryzyka. Są to tzw. sumy gwarantowane wyznaczające górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę. Sumy te powinny odpowiadać realnej wartości mienia, które zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową.

Zaniżanie lub zawyżanie tej wartości mija się z celem i skutkuje przykrymi konsekwencjami, np. odmową wypłaty odszkodowania przy niedoubezpieczeniu – czyli podaniu zaniżonej wartości mienia. 

Ubezpieczenie piwnicy a wyłączenia odpowiedzialności

Każda polisa mieszkaniowa uwzględnia wyłączenia odpowiedzialności, a więc sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę i nie przyznaje rekompensaty. Zawartość katalogu tych wykluczeń jest różna w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale ochronie nie podlegają m.in. szkody spowodowane umyślnie czy pod wpływem alkoholu. Ponadto nie wszystkie rzeczy przechowywane w piwnicy da się objąć ochroną – dotyczy to np. gotówki, broni czy niebezpiecznych substancji.

Właściciel nieruchomości powinien też pamiętać o tym, że polisa narzuca na niego pewne obowiązki takie jak m.in. utrzymanie piwnicy w odpowiednim stanie technicznym czy wyposażenie jej w zabezpieczenia własne. Zasady funkcjonowania polisy mieszkaniowej są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).