/Czy wolno palić gałęzie na działce

Czy wolno palić gałęzie na działce

Czy można palić gałęzie na własnej posesji? To pytanie nurtuje wielu właścicieli nieruchomości, zwłaszcza podczas prac ogrodowych czy porządkowania terenu. Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, palenie gałęzi na własnej posesji jest zazwyczaj zabronione. Ta praktyka dotyczy zarówno działek rekreacyjnych, ogrodów przydomowych, jak i terenów ogródków działkowych (ROD). Odpowiadamy w niniejszym artykule, czy wolno palić gałęzie na działce.

Czy można palić gałęzie na własnej posesji

Powody zakazu palenia gałęzi na własnej posesji

  1. Ustawa o ochronie środowiska: Jednym z kluczowych powodów jest fakt, że spalanie gałęzi i liści na własnej posesji powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, spalanie odpadów, w tym bioodpadów, jest dozwolone jedynie w instalacjach i urządzeniach do tego przeznaczonych.
  2. Ustawa o odpadach: Palenie gałęzi jest sprzeczne z zasadą segregacji odpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami, w tym bioodpadami, co obejmuje ich odpowiednie przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Regulaminy ROD: Wiele regulaminów ROD zawiera jasny zakaz palenia ognisk i spalania odpadów na terenie ogródków działkowych.

Wyjątki od zakazu

Choć ogólna zasada brzmi „nie”, istnieją pewne wyjątki od zakazu palenia gałęzi na własnej posesji:

  1. Ogniska w wyznaczonych miejscach: Jeśli na terenie posesji istnieje specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko i jego rozpalenie nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów ani nie stwarza zagrożenia pożarowego, można je rozpalić.
  2. Specjalne palenisko: Małe ilości gałęzi mogą być spalane w specjalnych paleniskach, takich jak ogrodowe kominki, pod warunkiem, że są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie powodują uciążliwości dla sąsiadów.

Warto jednak pamiętać, że złamanie zakazu palenia gałęzi na własnej posesji może skutkować nałożeniem mandatu do 500 zł.

Alternatywne metody pozbycia się gałęzi

Ograniczenie palenia gałęzi nie oznacza konieczności pozostawienia ich na posesji. Istnieją alternatywne sposoby pozbycia się gałęzi:

  1. Kompostowanie: Gałęzie można kompostować na własnej posesji, co stanowi ekologiczny i efektywny sposób na przetworzenie bioodpadów.
  2. Punkt zbiórki odpadów: Gałęzie można bezpłatnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  3. Firma zajmująca się wywozem odpadów: Istnieją firmy oferujące usługi wywozu gałęzi i innych bioodpadów.
Czy można palić gałęzie na własnej posesji

Wybór odpowiedniej metody pozbycia się gałęzi zależy od indywidualnych preferencji, ilości odpadów oraz dostępnego miejsca na posesji.

Podsumowanie

Pomimo chęci pozbycia się gałęzi poprzez ich spalenie na własnej posesji, należy pamiętać, że w większości przypadków jest to zabronione ze względów środowiskowych oraz zgodności z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Warto zastanowić się nad alternatywnymi metodami, takimi jak kompostowanie czy wywóz do punktu zbiórki odpadów. Dbałość o środowisko i przestrzeganie przepisów pozwala uniknąć niepożądanych konsekwencji oraz dbać o dobro wspólne.

Fot.: pxhere.com