/Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania?

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania?

Istnieje wiele czynników wpływających na wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania. Nieruchomość można ubezpieczyć za kilkaset złotych rocznie lub za kilka tysięcy. Dowiedz się, co wpływa na cenę ubezpieczenia oraz od czego warto ubezpieczyć mieszkanie.

Wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania – od czego zależy? 

Na wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania lub domu wpływa wiele zmiennych, które przy sporządzaniu umowy analizowane są indywidualnie. Należą do nich:

  • umiejscowienie mieszkania – składka może różnić w zależności od tego, na którym piętrze znajduje się mieszkanie. Lokale na poziomie parteru będą bardziej narażone na zalanie w wyniku powodzi czy na przypadkową dewastację;
  • lokalizacja – zwykle zapłacimy więcej za ubezpieczenie mieszkania znajdującego się w przestrzeni miejskiej niż zlokalizowanego na wsi;
  • metraż mieszkania – im lokal większy, tym składka ubezpieczenia wyższa;
  • zgłoszone wcześniej szkody – wykupienie polisy będzie wiązało się z większymi kosztami, jeśli już wcześniej wystąpiły szkody, za które ubezpieczający otrzymał odszkodowanie. 

Wymienione czynniki odnoszące się bezpośrednio do wartości nieruchomości są kluczowe przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie. Jednak równie ważny jest zakres polisy. Szersze spektrum nieszczęśliwych zdarzeń, od których będziemy chcieli ubezpieczyć mieszkanie, także podniesie cenę polisy.

Zakres polisy a wysokość składki za ubezpieczenie mieszkania

Zakres polisy zawsze będzie wpływał na wysokość składki ubezpieczenia. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ zbiór nieszczęśliwych wypadków, od których zabezpieczone jest mieszkanie, powiększa się wraz z wysokością składki.

Podstawowe ubezpieczenie chroni wyłącznie mury nieruchomości. Cena wzrośnie, jeśli zdecydujemy się na poszerzenie polisy i obejmiemy nią również elementy ruchome. Klienci zwykle kupują też pakiety chroniące od przepięć, powodzi, czy zniszczeń wyjątkowo kruchego wyposażenia takiego jak chociażby okna. Analizując oferty firm ubezpieczeniowych, łatwo można zauważyć, że chociaż cena polisy rośnie wraz ze zwiększoną liczbą ryzyk, to wzrost kosztów jest wyraźnie mniejszy wobec tego, jak poszerza się zakres oferowanej ochrony. Znaczy to tyle, że szeroki zakres polisy wcale nie musi przekładać się na astronomicznie wysoką składkę.

Kolejny czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia jest wartość sumy ubezpieczenia. Naturalnie składka wzrasta wraz z wysokością sumy. Jednak ubezpieczając, powiedzmy wyjątkowo drogie wyposażenie, trzeba uwzględnić ich realną wartość. Jeśli posiadamy w mieszkaniu sprzęt muzyczny o wartości 100 tysięcy złotych, ubezpieczenie go od kradzieży na 20 tysięcy będzie mijało się z celem. Wypłacone odszkodowanie nie będzie w stanie pokryć realnej straty.

Ostatnią zmienną, na którą warto zwrócić uwagę, jest tryb opłacania składki. Tryb różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale zwykle składkę można opłacić jednorazowo lub w dwóch do czterech rat. Przy czym najbardziej korzystna jest opcja jednorazowej spłaty z góry. Uiszczanie składki w ratach wiąże się z dodatkowymi kosztami.