/Jakie prace warto wykonać na budowie przed zimą?

Jakie prace warto wykonać na budowie przed zimą?

Okres zimowy zazwyczaj wiąże się z koniecznością wykonania przerwy w realizacji robót budowlanych. Prace mogą zostać przerwane na różnym etapie zaawansowania.

Z praktycznego punktu widzenia roboty budowlane powinny zostać zakończone przed rozpoczęciem zimy na etapie stanu zerowego, surowego zamkniętego lub deweloperskiego.

Wykonanie stanu zero przed zimą – czy warto?

Rozpoczęcie realizacji procesu inwestycyjnego jesienią jest dość powszechnym rozwiązaniem. W takiej sytuacji przed nadejściem miesięcy zimowych wykonuje się stan zerowy domu. Prace, które należy wykonać w takim przypadku, to przede wszystkim: roboty ziemne (z uwzględnieniem prac związanych z przepuszczeniem instalacji), zbrojenie fundamentu, wylewanie betonu (na fundamenty oraz podłogi na gruncie), murowanie oraz izolacja elementów posadowienia. Koniec tego etapu polega na zasypaniu fundamentów z uwzględnieniem zagęszczenia kolejnych warstw gruntu.

Pozostawienie inwestycji na zimę w stanie zerowym jest rozsądnym rozwiązaniem. W takim przypadku po zakończeniu zimnego okresu można przejść od razu do wykonywania robót murowych, związanych ze ścianami konstrukcyjnymi nadziemia.

Uważa się, że pozostawienie na zimę wykonanych fundamentów umożliwia bezpieczne przejście etapu wstępnego osiadania obiektu. Jest to poniekąd prawda, jednak należy mieć na uwadze, że ciężar zaizolowanych elementów posadowienia jest relatywnie niewielki w porównaniu do oddziaływań wywieranych przez kompletny budynek. Warto także pamiętać, że zarówno pod obiektem, jak i wokół elementów posadowienia powinny znajdować się grunt lub kruszywo o odpowiednim stopniu zagęszczenia, które nie będą podatne na nadmierne, a przede wszystkim na nierównomierne, osiadanie.

Stan surowy zamknięty, stan deweloperski – budynek niegotowy, ale chroniony przed warunkami atmosferycznymi

Bardzo dobrą decyzją jest pozostawienie budowy na zimę w stanie surowym zamkniętym. Obiekt na tym etapie jest kompletny pod względem wyglądu bryły, a zarazem chroniony przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. To właśnie po osiągnięciu tego etapu budynek osiada najbardziej dynamicznie. Po zakończeniu okresu odkształcania się podłoża można bezpiecznie przejść do robót wykończeniowych związanych z tynkowaniem ścian i wykonywaniem wylewek podłogowych. Optymalnym rozwiązaniem jest również zakończenie prac przed zimą na etapie stanu deweloperskiego. W takim przypadku należy jednak pamiętać, aby kontrolować poziom wilgotności przegród wykończonych tynkiem lub wylewką. W większości przypadków jest wtedy konieczne dogrzewanie wnętrz w celu uniknięcia nadmiernego wychłodzenia lub zamarznięcia materiałów wykończeniowych na powierzchniach przegród, co skutkowałoby zaburzeniem procesu dojrzewania i ich uszkodzeniem.