/Księga wieczysta mieszkania – podstawowe informacje

Księga wieczysta mieszkania – podstawowe informacje

Większość nieruchomości ma przypisane do nich indywidualnie księgi wieczyste. Są sytuacje, w których zdecydowanie warto zajrzeć do księgi i zweryfikować stan prawny nieruchomości.

Czym jest księga wieczysta mieszkania?

Księga wieczysta mieszkania jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym stan prawny danej nieruchomości. Mieszkanie, które posiada taki rejestr, otrzymuje swój własny numer księgi, dzięki czemu nie można pomylić dokumentów. W księgach znaleźć możemy wszystkie najistotniejsze dane odnoszące się do nieruchomości, na przykład te dotyczące właściciela, hipoteki czy służebności.

Rejestrem tym rządzi zasada jawności. Oznacza ona, że do ksiąg może zajrzeć każdy, jednakże, aby zapoznać się z aktami księgi trzeba już wykazać interes prawny. Korzystanie z dokumentu jest o tyle łatwe, że dostęp do niego możliwy jest online.

Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej – dobra praktyka

W jakich sytuacjach dobrym pomysłem jest zweryfikowanie treści księgi wieczystej? Zawsze wtedy, gdy musimy sprawdzić stan prawny nieruchomości. Księga wieczysta jest podstawowym dokumentem, do którego powinniśmy sięgnąć. Jeśli bowiem występują rozbieżności między stanem prawnym a rzeczywistym mieszkania, to właśnie informacje z księgi wieczystej będą mieć przeważające znaczenie. Zapoznanie się z treścią księgi będzie niezbędne dla wykazania tak zwanej należytej staranności, która może mieć niebagatelne znaczenie w postępowaniu przed sądem lub organem administracyjnym.

Warto zapoznać się z księgą wieczystą zawsze wtedy, gdy mieszkanie jest przedmiotem transakcji, gdy nabywamy je w drodze spadku lub darowizny, a także wtedy, gdy chcemy je wynająć od kogoś. 

Budowa księgi wieczystej i zawarte w niej informacje

Wszystkie księgi wieczyste są zbudowane w podobny sposób. Składają się one z działów, z których każdy przyporządkowany jest innemu typowi informacji. Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości i I-Sp „Spis praw związanych z nieruchomością” opisuje najbardziej podstawowe informacje o mieszkaniu. Tam znajdziemy oznaczenia, które dotyczą samej nieruchomości, jak również oznaczenia odnoszące się do prawa własności. W praktyce oznacza to, że w tym dziale sprawdzimy na przykład czy zgadza się adres mieszkania, jego metraż, ilość pomieszczeń. Dział II „Własność” zawiera informacje na temat właściciela mieszkania. Z tej części dowiemy się na przykład jakie udziały przysługują właścicielowi, czy jest więcej niż jeden właściciel. W Dziale III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” znajdziemy dane o prawach rzeczowych i osobistych, które dotyczą mieszkania. Tam więc przeczytamy na przykład o służebnościach, jeśli takowe ustanowiono. Ostatni IV Dział „Hipoteka”, jak wskazuje jego nazwa, będzie dotyczył tego, czy na danej nieruchomości ustanowiono hipotekę.

Jak zapoznać się z księgą wieczystą?

Żeby zweryfikować zapisy z księgi musimy mieć jej numer. Czasem dysponujemy jednak tylko innymi danymi, na przykład adresem mieszkania. Wtedy warto skorzystać ze strony Ksiegi-wieczyste.org, za pomocą której dowiemy się, jak znaleźć numer KW na podstawie adresu lub numeru działki. Do księgi zajrzeć można online przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, skąd bezpłatnie pobierzemy dokument. Jest to zdecydowanie wygodniejsza metoda niż wizyta w sądzie rejonowym, który prowadzi księgi wieczyste dla danego obszaru. Warto jednak pamiętać, że z dokumentem możemy zapoznać się również stacjonarnie.