/Moja Ostrołęka: przebudowanie dróg wylotowych na ulicach Sierakowskiego i Padlewskiego
Moja Ostrołęka informuje o przebudowaniach dróg

Moja Ostrołęka: przebudowanie dróg wylotowych na ulicach Sierakowskiego i Padlewskiego

Moja Ostrołęka poinformowała w dniu wczorajszym, że na ostrołęckim osiedlu Łazek odbywa się przebudowa ulic Padlewskiego i Sierakowskiego. Same przygotowania do remontu trwały już od kilku miesięcy. Postępy w pracach widać gołym okiem a wykonawca jest już na etapie układania nawierzchni bitumicznej oraz budowy chodnika z kostki brukowej. Inwestycja ta pomoże w rozwoju i ożywieniu osiedla. Mieszkańcy od wielu lat apelowali o remont infrastruktury.

Planowany zakres prac według informacji Moja Ostrołęka

Na ulicy Sierakowskiego, która jest główną arterią wylotową z miasta, widać efekty prac. Na bardzo niebezpiecznym łuku, w kierunku miejscowości Białobiel, powstała wysepka ograniczająca prędkość. Służyć ona będzie poprawie bezpieczeństwa w tym miejscu. Moja Ostrołęka informuje, że położono już nową nawierzchnię oraz krawężniki oddzielające jezdnię od infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Zakres prac na wyżej wymienionych ulicach wyglądają imponująco. Na samej ulicy Sierakowskiego zostanie wybudowana nowa jezdnia i chodniki. Oprócz tego powstaną ścieżki rowerowe, wysepki dzielące, zjazdy, skrzyżowania czy sygnalizacja świetlna. Wg. Moja Ostrołęka przebudowie ulegnie również sieć wodociągowa i gazowa a w fazie wykonania pozostaje kanalizacja deszczowa. Natomiast na ulicy Padlewskiego powstanie nowa jezdnia i chodnik. Do poprawy bezpieczeństwa będzie służyć oświetlenie drogowe. Przebudowie ulegną także sieci biegnące pod drogą.

Inwestycja pochłonie kwotę powyżej pięciu milionów złotych, z czego miasto przeznaczy ponad trzy miliony. Prezydent Ostrołęki zawarł umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w grudniu 2019 roku. Długość odcinka, podlegającemu remontowi wynosi niespełna 1,5 kilometra. Jak informuje Moja Ostrołęka, ulice zostaną oddane do użytku 30 października 2020 roku.

[AKTUALIZACJA MOJA OSTROŁĘKA 05/06/20]

Moja Ostrołęka: Osiedle Łazek. Remont ulic Sierakowskiego i Padlewskiego [VIDEO]

Źródło: Moja Ostrołęka

Fot: PanSG