/Osuszanie ścian metodą cięcia – czemu warto?

Osuszanie ścian metodą cięcia – czemu warto?

Osuszanie ścian metodą cięcia jest innowacyjną technologią, polegającą na położeniu w zawilgoconym murze nowej warstwy poziomej izolacji. Usługa może zostać wykonana zarówno w domach, obiektach zabytkowych, jak i kamienicach. Osuszanie ścian poprzez cięcie daje całkowitą gwarancję odcięcia wilgoci podciąganej kapilarnie, aż po kres wytrzymałości technicznej danego budynku. Jak wygląda osuszanie ścian metodą podcięcia? Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Jak wygląda osuszanie ścian metodą cięcia?

Osuszanie ścian metodą podcięcia pozwala na nowo zaizolować mury fundamentowe domu. Po podcięciu muru linią diamentową tudzież piłą łańcuchową i następnie zamontowaniu płyty izolacyjnej następuje osuszenie muru, który wcześniej w dużej mierze uległ zawilgoceniu. Płyta izolacyjna zapobiega ponownego wystąpieniu problemu i zatrzymuje wilgoć zagrażającą murom.

Wykonując osuszanie ścian metodą podcięcia warto pamiętać o środkach ostrożności. Najpierw należy ustalić występowanie przewodów, a także innych przeszkód, a dopiero w następnym kroku znaleźć w murze z cegły spoinę roboczą. Później przychodzi czas na to, aby przeciąć mur. Można to zrobić na dwa sposoby: 

  1. Używając piły łańcuchowej do ściany ceglanej.
  2. Stosując piłę z linią diamentową, jeśli do podcięcia jest mur z twardego materiału np. betonu, kamienia, czy żelbetonu. W tym przypadku ziarna diamentu, które są zatopione w widii, dzięki swej wytrzymałości, wycierają z powodzeniem każdy materiał.

W ten sposób zostaje przygotowana szczelina, a tym samym również podłoże pod izolację. Kolejnym krokiem jest włożenie wodoszczelnej płyty (z poliestru lub polietylenu HD). Należy zaznaczyć, że musi ona wystawać z muru co najmniej na grubość tynku. Oba arkusze dociskają kliny, które trzeba wbić w miejsce łączenia się folii. W dalszej części następuje wbicie klinów we wcześniej wyciętą szczelinę. Do tej czynności niezbędne jest użycie dobijaka na folii o odpowiedniej grubości. Ostatnim etapem jest wtłoczenie zaprawy cementowej przy pomocy preparatów, które wpływają na jej pęcznienie. Dzięki temu ubytki w murze zostaną wypełnione. Aby działanie było skuteczne wtłaczanie trzeba wykonać pod ciśnieniem 5 bar. 

Jakie zalety przynosi osuszanie ścian metodą cięcia?

Osoby, które nie dowierzają osuszaniu budynków metodą cięcia, powinny zapoznać się zaletami tego sposobu. Dzisiaj jest to bodaj najskuteczniejsza metoda walki z wilgocią oraz zapobiegania ponownemu jej pojawianiu się. Zastosowanie osuszania ścian metodą cięcia, to przede wszystkim:

  • Brak konieczności wykonywania jakichkolwiek pomiarów, co do stanu zawilgocenia ścian.
  • Całkowite bezpieczeństwo budynków – cięcie w żaden sposób nie przyczynia się do pękania ścian czy innych uszkodzeń.
  • Gwarancja hydroizolacji, aż do końca wytrzymałości technicznej budynku.
  • Natychmiastowe, trwałe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
  • Ochrona przed brakiem zasilania bądź zakłóceniami elektromagnetycznymi.
  • Odporność na jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, dzięki użyciu izolacji poziomej.