/Podział nieruchomości a opłata adiacencka. Jak zaplanować proces, by uniknąć kosztów

Podział nieruchomości a opłata adiacencka. Jak zaplanować proces, by uniknąć kosztów

Opłata adiacencka to jednorazowa danina publiczna, która może zostać naliczona przez gminę od właściciela nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrośnie w wyniku zdarzeń prawnych lub faktycznych, takich jak podział nieruchomości. Warto zatem znać sposoby, które mogą pozwolić uniknąć tego obciążenia finansowego.

Podział nieruchomości przed określoną datą

Pierwszym ze sposobów na uniknięcie opłaty adiacenckiej jest dokonanie podziału nieruchomości przed 1 stycznia 2022 roku. Do końca 2021 roku, podział nieruchomości nie wiązał się z ryzykiem naliczenia tej opłaty, co oznaczało, że właściciele mogli dzielić swoje nieruchomości bez obaw o dodatkowe koszty.

Podział nieruchomości na cele rolne

Kolejnym rozwiązaniem jest podział nieruchomości na cele rolne, pod warunkiem, że każda z nowo utworzonych działek ma powierzchnię co najmniej 0,5 ha. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata adiacencka nie jest naliczana.

Podział nieruchomości na cele leśne

Podobnie, podział nieruchomości na cele leśne, o ile każda z wydzielonych działek osiągnie powierzchnię co najmniej 1 ha, również zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej. Jest to korzystne rozwiązanie dla właścicieli dużych obszarów leśnych planujących ich podział.

Zniesienie współwłasności

Alternatywą dla podziału jest zniesienie współwłasności. W takiej sytuacji nie dochodzi do podziału nieruchomości na nowe działki, lecz do przydzielenia poszczególnym współwłaścicielom konkretnych części nieruchomości jako ich wyłączną własność. Proces ten nie podlega opłacie adiacenckiej.

Wniesienie opłaty adiacenckiej do gminy

W niektórych sytuacjach można również uniknąć opłaty adiacenckiej, wnioskując do gminy o przyjęcie w zamian praw do wydzielonej działki. Jeśli gmina uzna, że takie rozwiązanie jest dla niej korzystne, może zrezygnować z naliczenia opłaty.

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej przy podziale: przykłady

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej przy podziale przykłady

Przykład 1

Jan Kowalski jest właścicielem działki o powierzchni 1 ha. W 2023 roku dzieli on działkę na dwie równe części o powierzchni 0,5 ha każda. Ponieważ podział nieruchomości nastąpił na cele rolne, Jan Kowalski nie musi uiszczać opłaty adiacenckiej.

Przykład 2

Anna Kowalska i Maria Nowacka są współwłaścicielkami działki o powierzchni 1 ha. W 2024 roku kobiety dokonują zniesienia współwłasności, w wyniku czego Anna Kowalska staje się właścicielką działki o powierzchni 0,6 ha, a Maria Nowacka staje się właścicielką działki o powierzchni 0,4 ha. Zniesienie współwłasności nie podlega opłacie adiacenckiej.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej są skomplikowane i często się zmieniają. W związku z tym przed podjęciem decyzji o podziale nieruchomości warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Dodatkowe sposoby na obniżenie opłaty adiacenckiej:

  • Zakwestionowanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej: Możliwe jest zakwestionowanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, jeśli jest ona niezgodna z prawem.
  • Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty: W niektórych przypadkach możliwe jest rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty.
  • Zbycie nieruchomości przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej: Zbycie nieruchomości przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej powoduje, że obowiązek jej uiszczenia przechodzi na nowego nabywcę.

Dodatkowe strategie

Oprócz wymienionych sposobów, istnieją inne metody, które mogą pomóc w obniżeniu lub uniknięciu opłaty adiacenckiej. Należą do nich m.in. zakwestionowanie decyzji o ustaleniu opłaty, jeśli wydaje się ona niezgodna z prawem, rozłożenie opłaty na raty, czy też zbycie nieruchomości przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, co przenosi obowiązek jej uiszczenia na nowego właściciela.

Podsumowanie

Uniknięcie opłaty adiacenckiej przy podziale nieruchomości wymaga starannego planowania i znajomości obowiązujących przepisów. W każdym przypadku, gdy planowany jest podział nieruchomości, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że wybrane działania są zgodne z prawem i nie pociągną za sobą nieoczekiwanych kosztów. Pamiętajmy, że przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej mogą się zmieniać, dlatego zawsze aktualna wiedza na ten temat jest kluczowa.