/Pompy ciepła – rodzaje i zalety rozwiązania

Pompy ciepła – rodzaje i zalety rozwiązania

W dobie rosnącego zainteresowania ekologią i poszukiwania bardziej efektywnych metod ogrzewania, pompy ciepła stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem. To nowoczesne urządzenia, które nie tylko przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także pozwalają na oszczędność energii. Poznaj rodzaje i zalety pomp ciepła.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie przekształcające energię z jednego źródła na energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania domu czy budynku. Istnieją trzy główne rodzaje pomp ciepła: powietrzne, gruntowe oraz wodne.

 • Powietrzne pompy ciepła – wykorzystują energię z powietrza zewnętrznego do produkcji ciepła. To rozwiązania łatwe w instalacji i stosunkowo ekonomiczne.
 • Gruntowe pompy ciepła – pobierają energię z ciepła zgromadzonego w gruncie. Cechują się wysokim stopniem efektywności, nawet w przypadku niskich temperatur zewnętrznych.
 • Wodne pompy ciepła – wykorzystują ciepło z wody gruntowej lub zbiornika wodnego. Są stabilne i efektywne, ale mogą być kosztowne w instalacji.

 Oprócz ogólnego podziału na pompy ciepła powietrzne, gruntowe i wodne, warto bliżej przyjrzeć się także typom pomp funkcjonującym w ramach tych kategorii.

Powietrzne pompy ciepła

 • Pompy ciepła typu Powietrze-Powietrze (Air-to-Air) – pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazują je do pomieszczeń. Wykorzystywane są głównie do ogrzewania i chłodzenia powietrza w budynkach.
 • Pompy ciepła typu Powietrze-Woda (Air-to-Water) – wykorzystują energię z powietrza do produkcji ciepłej wody, która może być używana do ogrzewania podłogowego lub grzejników.
 • Pompy ciepła typu Powietrze-Przewodzące (Air-to-Duct) – są zainstalowane w systemie wentylacyjnym i przekazują ciepło bezpośrednio do przewodów wentylacyjnych.

Gruntowe pompy ciepła

 • Pompy ciepła typu Poziom-Ziemia (Horizontal Ground Source) – to układy poziome, w których rury z płynem chłodzącym są układane na płasko w gruncie. Opisywane rozwiązanie jest stosunkowo łatwe do instalacji, zwłaszcza na obszarach o dużych dostępnych przestrzeniach.
 • Pompy ciepła typu Pion-Ziemia (Vertical Ground Source) – w przypadku opisywanego systemu rury są pionowo układane w odwiertach w ziemi. To bardzo efektywne rozwiązanie w przypadku ograniczonej dostępnej powierzchni, jednak również nieco trudniejsze w instalacji.
 • Pompy ciepła typu Sufitowego (Pond or Lake Source) – wykorzystują wodę z jeziora lub stawu jako źródło ciepła. Cechuje je wysoka efektywność, jednak – podobnie jak w przypadku pomp typu pion-ziemia – są nieco bardziej skomplikowane w instalacji.

Wodne pompy ciepła

 • Pompy ciepła typu Woda-Woda (Water-to-Water) – wykorzystują ciepło z wody gruntowej do produkcji ciepłej wody, która może być używana zarówno w celu ogrzewania, jak i chłodzenia.
 • Pompy ciepła typu Woda-Para (Water-to-Steam) – konwertują ciepło na parę wodną, która może być wykorzystywana do różnych celów przemysłowych.
 • Pompy ciepła typu Woda-Powietrze (Water-to-Air) – przekazują ciepło z wody do powietrza, co może być wykorzystane do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.

Mnogość rodzajów pomp ciepła pozwala dostosować system do konkretnych warunków lokalnych i potrzeb użytkowników. Wybór odpowiedniego typu pompy zależy od czynników takich jak dostępność miejsca, koszty instalacji, efektywność energetyczna oraz oczywiście preferencje użytkowników.

Zalety używania pomp ciepła

Oszczędność energii – pompy ciepła są efektywne energetycznie, przekształcając jedną jednostkę energii na wiele jednostek ciepła.

Niska emisja CO2 – pompy ciepła przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo i komfort – brak palenisk czy spalin sprawia, że korzystanie z pomp ciepła jest bezpieczne i komfortowe.

Wielofunkcyjność – pompy ciepła mogą pełnić funkcję zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń.

Duży wybór pomp ciepła, a także systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdziesz w ofercie firmy Lemar23.