//Prawo.pl sprzedaż mieszkania – umowa deweloperska nie zwolni z podatku