/Spalanie ekogroszku na dobę
Ile spala piec na ekogroszek

Spalanie ekogroszku na dobę

Domy indywidualne często ogrzewane są automatycznymi kotłami na ekogroszek. Automatyczne kotły do spalania ekogroszku charakteryzuje bardzo wysoka sprawność cieplna, która musi być większa od 87% najczęściej jest to ok. 90%. Paliwem powinien być ekogroszek. Najlepsze wyniki uzyskujemy spalając ekogroszek o kaloryczności 24 – 28 MJ/kg, który powinien charakteryzować się niską spiekalnością oraz wilgotnością nie większą niż 10%.

Ile spala piec na ekogroszek

Praca automatycznego kotła polega na utrzymywaniu określonej temperatury, powinna ona wynosić nie mniej jak 650C. Gdy temperatura spadnie o 2-30C kocioł wchodzi w tryb PRACA. Po osiągnięciu zadanej temperatury kocioł przechodzi w stan PODTRZYMANIE. Piec spalając ekogroszek wytwarza energię cieplną niezbędną do celów grzewczych. Ilość zużytego węgla wynika z zapotrzebowania energetycznego obiektu.

Analiza parametrów ogrzewania i zużycia paliwa dla domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym o powierzchni grzewczej 140 m2, gdy paliwem jest ekogroszek o kaloryczności 28 MJ/kg:

– dom nie izolowany tzw. wysoko energochłonny klasy F. Maksymalna potrzebna moc grzewcza tego domu to ok. 35kW przy temperaturze zewnętrznej -200C, przy średniej temperaturze zewnętrznej 1.40C przeciętna moc grzewcza wynosi 17,3kW. Całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie to ok. 74 000 kWh – potrzebujemy rocznie ok. 10 600 kg węgla. Spalanie ekogroszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej  1,40C wynosi ok. 60 kg

– dom słabo izolowany (grubość izolacji 8 cm ) tzw. energochłonny klasy  E. Maksymalna potrzebna moc grzewcza tego domu to 10,5 kW przy -200C, przeciętna moc grzewcza 5,2 kW przy średniej temperaturze 1.40C. Całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie ok. 22 000 kWh – potrzebujemy rocznie ok. 3 150 kg węgla. Spalanie ekogroszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej  1,40C wynosi ok. 18kg

– dom izolowany (grubość izolacji 15, dach 20 cm ) tzw. średnio energochłonny klasy  D. Maksymalna potrzebna moc grzewcza to 6,5 kW przy -200C, przeciętna moc grzewcza 3,3 kW przy średniej temperaturze 1.40C. Całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie ok. 13 800 kWh – potrzebujemy rocznie ok. 2000 kg węgla. Spalanie ekogroszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej  1,40C wynosi ok. 12 kg

– dom dobrze izolowany (grubość izolacji 20, dach 40cm )   tzw. średnio energooszczędny klasy C. Maksymalna potrzebna moc grzewcza to 5,9 kW przy -200C, przeciętna moc grzewcza 2,9 kW przy średniej temperaturze 1.40C. Całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie ok. 12 400 kWh – potrzebujemy rocznie ok. 1 800kg węgla. Spalanie ekogroszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej  1,40C wynosi ok. 10 kg

– dom bardzo dobrze izolowany  tzw. energooszczędny klasy  B. Maksymalna potrzebna moc grzewcza 3,7kW przy -200C, przeciętna moc grzewcza 1,9 kW przy średniej temperaturze 1.40C. Całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie ok. 7 900 kWh – potrzebujemy rocznie ok. 1 150kg węgla. Spalanie ekogroszku na dobę przy temperaturze zewnętrznej  1,40C wynosi ok. 6,5kG

Statystycznie korzystając z nowoczesnego pieca przy spalaniu ekogroszku o kaloryczności 28MJ/kg do ogrzania domów izolowanych o powierzchni grzewczej ok. 140m2 na dobę zużywamy nie więcej jak 20kg paliwa, w domach lepiej izolowanych spalanie ekogroszku na dobę wynosi ok.12 kg a w przypadku budynków energooszczędnych 8-10kg. Dodatkowo należy doliczyć niewielką ilość paliwa wynikającą z pracy w trybie podtrzymanie. Dodatkowo trzeba przewidzieć źródło lub dodatkową moc do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Jak zmniejszyć spalanie ekogroszku.

W dobrze działającym kotle oraz instalacji grzewczej ilość spalonego paliwa jest wynikiem ilości wytworzonej energii cieplnej. Gdy chcemy zmniejszyć ilość zużytego paliwa musimy:

– ustawić parametry pracy instalacji grzewczej. Głównie właściwą temperaturę zasilania instalacji grzewczej, która powinna pracować w trybie pogodowym z właściwą pracę termostatów pokojowych. Instalacja grzewcza powinna systematycznie dokonywać odbiorów ciepła, piec powinien pracować w trybie modulacji i systematycznie uzupełniać energię.

– ustawić parametry spalania pieca. Ustawienie parametrów spalania kotłów automatycznych do spalania ekogroszku polega na prawidłowym doborze ilości paliwa oraz powietrza. Kocioł ze względów ekonomicznych i ekologicznych pracować powinien na mocy minimalnej, ale dostosowanej do odbiorów ciepła w trybie modulacji. Automatyka sterująca pracą kotła i instalacji grzewczej, powinna posiadać algorytm określający parametry pracy palnika. Takie oprogramowanie znajduje się w kotłach produkcji Heiztechnik. Użytkownik powinien sprawdzić pracę wentylatora nadmuchowego, w przypadku nieprawidłowej pracy dokonać korekty.  W zależności od producenta w niektórych automatykach należy określić ilość podawanego paliwa.  Ilość paliwa i jego kaloryczność decyduje o mocy kotła.

Prawidłowo pracujący palnik, najlepiej, gdy jest to palnik obrotowy, charakteryzuje ,,niewielki kopczyk węgla” o wysokości 30-40mm. Ważny jest kolor palącego się węgla, powinien on być ,,pomarańczowy z przejściem w kolor żółty”. Popiół powinien być sypki bez tak zwanej szlaki. Powstała szlaka świadczy o złej jakości węgla lub niewłaściwej pracy wentylatora.

Jak zmniejszyć spalanie ekogroszku – możemy to zrealizować w następujący sposób:

– zastosować kocioł odpowiedniej mocy

– wybrać kocioł z palnikiem obrotowy i automatyką pogodową wyposażoną w algorytm sterujący procesem spalania w systemie modulacji mocy

– odpowiednio ustawić ilość paliwa i powietrza. Spalanie paliwa powinno być całkowite, popiół sypki bez szlaki

– ustawić temperaturę pracy kotła nie niższą od 650C. Temperatura wody grzewczej powinna być ustalana przez zawory mieszające instalacji, które pracują w trybie pogodowym.