/Świadectwo energetyczne: kogo dotyczy

Świadectwo energetyczne: kogo dotyczy

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla wszystkich budynków i lokali w Polsce? Od 28 kwietnia 2023 roku, odpowiedź brzmi tak. Nowe przepisy nakładają obowiązek posiadania świadectwa energetycznego na większość nieruchomości, zarówno tych przeznaczonych do sprzedaży, jak i wynajmu. Jednakże istnieją wyjątki od tego obowiązku. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, kto nie musi posiadać tego dokumentu oraz jakie są konsekwencje jego braku.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe

  1. Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego: W przypadku budynków objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących zabytków i opieki nad zabytkami, nie jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego. Budynki wykorzystywane jako miejsca kultu religijnego również są zwolnione z tego obowiązku. Nieruchomości o powierzchni użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych, które są wolnostojące, nie muszą posiadać świadectwa energetycznego.
  2. Rozszerzenie obowiązku na wszystkich właścicieli nieruchomości od 2024 roku: Od 2024 roku, nowelizacja przepisów sprawi, że obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył wszystkich właścicieli nieruchomości, bez względu na ich typ czy datę budowy. W przypadku mieszkań, certyfikat ten będzie dotyczył jedynie lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku.
  3. Więcej informacji i źródeł: Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat świadectw energetycznych oraz ich wymogów, warto odwiedzić strony internetowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Tam znajdziesz najbardziej aktualne wytyczne i odpowiedzi na ewentualne pytania.
Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe

Podsumowanie

Świadectwo energetyczne stało się obowiązkowym dokumentem dla większości budynków i lokali w Polsce od 28 kwietnia 2023 roku. Wyjątki od tego obowiązku obejmują budynki zabytkowe, obiekty religijne oraz nieruchomości o powierzchni poniżej 50 metrów kwadratowych. Od 2024 roku, wszystkich właścicieli nieruchomości będzie obowiązywał ten dokument, co ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Pamiętaj, że brak świadectwa energetycznego może skutkować karą pieniężną. Dlatego warto zadbać o jego posiadanie i regularną aktualizację.