/Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu
aviva - Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu

Chociaż teoretycznie ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowe, to jednak jeśli chcemy zakupić nieruchomość, posiłkując się kredytem hipotecznym, bank postawi przed nami wymóg zakupu polisy. Dlaczego ubezpieczenie mieszkania pod kredyt jest dla banku ważne, jakie opcje ma kredytobiorca i co zdarzy się w sytuacji, gdy dojdzie do szkody – wyjaśniamy.

Dlaczego bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie?

Zakup nieruchomości – domu lub mieszkania – bez wsparcia kredytem hipotecznym jest dla wielu osób niemożliwy. Jednakże większość starających się o kredyt dopiero w trakcie procedury kredytowej dowiaduje się, że oprócz samego kredytu, będą musieli także zdecydować się na inne produkty banku, które ten umieszcza w umowie. Jednym z nich jest ubezpieczenie mieszkania pod kredyt, bez którego albo kredytu nie otrzymamy, albo otrzymamy, ale na gorszych warunkach.

Dlaczego właściwie bank chce, abyśmy zakupili ubezpieczenie nieruchomości? Powód jest dość prosty i logiczny – aż do zakończenia spłacania kredytu, bank jest niejako „właścicielem” nieruchomości, chce więc ją odpowiednio chronić i przede wszystkim mieć pewność, że otrzyma całą kwotę pożyczki – także w sytuacji zniszczenia nieruchomości. Jeśli przed zakończeniem spłacania pożyczki nieruchomość np. doszczętnie spłonie, odszkodowanie wypłacone z tytułu ubezpieczenia mieszkania pokryje niespłaconą jeszcze przez kredytobiorcę kwotę. Jak więc dokładnie wygląda kwestia ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego?

Dowiedz się również, czym grozi przepięcie w mieszkaniu.

Ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego i cesja polisy na bank – co trzeba wiedzieć?

Jak wspomnieliśmy, podczas podpisywania umowy kredytowej z bankiem, ten będzie chciał, abyśmy wykupili ubezpieczenie nieruchomości, proponując jednocześnie własną ofertę (która jest zazwyczaj po prostu ofertą jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, ale jako że sprzedawana jest przez bank, ten pobiera z tego tytułu marżę). Możemy zdecydować się na nią, co z pewnością jest dość wygodnym i szybkim wyjściem – ale niekoniecznie najbardziej opłacalnym.

Możemy także zakupić ubezpieczenie mieszkania do kredytu hipotecznego samodzielnie, na warunkach, które nam odpowiadają (jednak nie może być to ubezpieczenie na mniejszą kwotę i w węższym zakresie niż to wymagane przez bank) i sporządzić tak zwaną cesję na bank, a więc wpisać bank jako odbiorcę ewentualnego odszkodowania.

Warto pamiętać, że oprócz wykupienia ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego z cesją na bank, możemy także dodatkowo zakupić polisę na nas samych – oczywiście obejmującą inne kategorie mienia lub ryzyka ubezpieczeniowe. Zamiast więc wykupywać ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank w bardzo szerokim zakresie, można zakupić polisę na bank w zakresie wymaganym (odszkodowanie i tak otrzyma bank), a następnie dokupić polisę obejmującą dodatkowe ryzyka na samego siebie.

Pamiętajmy także o kwestiach niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia – pierwsze występuje wtedy, gdy wykupujemy ubezpieczenie na sumę ubezpieczenia mniejszą niż realna wartość nieruchomości (składki są mniejsze, ale odszkodowanie nie pokryje wszystkich szkód), a drugie, kiedy kwota sumy ubezpieczenia przewyższa realną wartość nieruchomości (składka jest wyższa, a w sytuacji szkody i tak otrzymamy jedynie tyle, ile wskaże wycena szkody). Banki zabezpieczają się przed takimi sytuacjami, zlecając lub wymagając od kredytobiorcy zlecenia profesjonalnej wyceny nieruchomości.

Sprawdź też, jak działa ubezpieczenie mieszkania od zalania.

Kiedy dojdzie do szkody – kto dostanie odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego?

Jak wspomnieliśmy, cesja przenosi prawo do otrzymania odszkodowania na cesjonariusza, a więc w tym przypadku bank. Ale należy pamiętać, że bank niekoniecznie odbierze całą kwotę odszkodowania w razie zaistnienia szkody – pobierze tyle, ile zostało do spłaty kredytu. Załóżmy więc, że mieszkanie zostało ubezpieczone na 300 000 zł i tyle wynosi kwota kredytu. Kredytobiorca spłacił już 180 000 zł. Jeżeli mieszkanie zostanie całkowicie zniszczone, a więc szkoda wyniesie 100%, towarzystwo wypłaci 300 000 zł odszkodowania – ale bank otrzyma jedynie 120 000 zł. Pozostała kwota trafi do właścicieli mieszkania, czyli kredytobiorców.