/Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – na co pozwalają?

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – na co pozwalają?

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi to bardzo korzystna specyfikacja przynosząca naprawdę wiele korzyści. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na ich zdobycie. Do otrzymania tego typu uprawnień konieczne jest spełnienie określonych warunków, w tym posiadanie kierunkowego wykształcenia i staż zawodowy. Dodatkowo niezbędny jest pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Jakie korzyści daje posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi?

Uprawnienia budowlane a kwestie prawne

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi są ściśle określone przez prawo budowlane oraz zapis rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. Ustawa ta zawiera wszelkie funkcje techniczne w budownictwie i reguluje zakres do uprawnień w kierowaniu robotami budowlanymi. 

Uprawnienia budowlane dzielą się na różne specjalności, których dotyczą, między innymi specyfikacji:

  • architektonicznej, 
  • konstrukcyjno-budowlanej, 
  • elektrycznej, 
  • drogowej, 
  • sanitarnej, 
  • mostowej, 
  • kolejowej, 
  • wyburzeniowej i inne.

Zakres uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dzielą się na te bez ograniczeń oraz z ograniczeniami.

W kwestii uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji architektonicznej bez ograniczeń dozwolone jest swobodne kierowanie robotami, które związane są z tworzeniem obiektów budowlanych. Natomiast uprawnienia z ograniczeniami pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z budynkami o zakresie do 1000m3, jednak w przypadku budownictwa szeregowego kwestie te odnoszą się to do jednego segmentu, w bliźniaczym budynku do jego jednej części, a w sytuacji rozbudowy obecnego budynku do jego całości, zarówno starej jak i dobudowanej części. Ograniczenia dotyczą także miejsca, na których przeprowadzone zostaną roboty- uprawnienia pozwalają na utworzenie budynków tylko na terenie budownictwa zagrodowego. 

Uprawnienia o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń pozwalają na pełnienie dwóch funkcji technicznych, dzięki temu można kierować robotami zarówno w odniesieniu do architektury jak i konstrukcji. Jeżeli jednak są one ograniczone, to kubatura obiektu nie może przekraczać 1000 m3, budynek musi wznosić się do 12m n.p.t., mieć nie więcej niż 3 kondygnacje do 4,8m rozsadowione do 3m p.p.t. i inne.

Uprawnienia budowlane- czy warto je wybrać?

Przedstawione powyżej rozwiązania to najczęściej wybierane specjalizacje dla uprawnień budowlanych. Zdecydowanie większe możliwości osiągniemy wybierając zakres bez ograniczeń. Jeżeli jednak posiadamy uprawnienia w ograniczonym zakresie, możemy podjąć się zdania egzaminu do zakresu uprawnień bez ograniczeń. Nowy egzamin obejmie jednak tylko zakres rozszerzony. To bardzo korzystne rozwiązanie.