/Wynajmujesz mieszkanie? Poznaj swoje prawa

Wynajmujesz mieszkanie? Poznaj swoje prawa

Osoby, które wynajmują mieszkanie, nie zawsze mają świadomość, jakie prawa im przysługują. Zebraliśmy je w jednym miejscu, abyś mógł dobrze zadbać o swoje interesy, wynajmując mieszkanie. Dowiedz się, jak chronić majątek jako najemca.

Wynajem mieszkania to umowa polegająca na tym, że właściciel udostępnia swoje mieszkanie za opłatą i na określonych warunkach. Z reguły są one bardzo podobne — najemca ma obowiązek dbać o wynajmowaną własność i regularnie opłacać zapisane w umowie należności. Właściciel, czyli wynajmujący, zobowiązuje się do zapewnienia określonych warunków mieszkaniowych.

Jakie prawa ma najemca mieszkania?

Podstawowym prawem najemcy jest możliwość korzystania z wynajmowanego mieszkania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Oznacza to, że jeśli podpisujemy umowę na wynajem w celach mieszkalnych, nie możemy np. prowadzić w nim działalności usługowej.

Wynajmujący udostępnia mieszkanie w określonym stanie technicznym. Najemca ma obowiązek dbać, by ten stan nie uległ pogorszeniu. Może jednak, za zgodą wynajmującego, wprowadzać ulepszenia, które podniosą standard mieszkania. W takiej sytuacji należy ustalić, kto będzie pokrywał koszty takich działań. 

Jeśli najemca zainstalował urządzenia lub dokonał innych ulepszeń, wówczas w momencie wyprowadzki powinien otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Zgodnie z przepisami powinien on wynosić tyle, ile różnica pomiędzy ich stanem pierwotnym a wartością obecną. Naturalnie wynajmujący może nie zgodzić się na takie rozwiązanie, a nawet zażądać przywrócenia swojej nieruchomości do stanu przed wynajmem.

Majątek najemcy — jak go chronić?

Osoba, która mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, nie może go ubezpieczyć. Z tego powodu każda szkoda powstała w lokalu niesie ze sobą ryzyko strat po jego stronie. Wynajmujący zwykle ubezpieczają wyłącznie mury i stałe elementy wyposażenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, w końcu nie przechowują w tym mieszkaniu przedmiotów wartościowych. Co z majątkiem ruchomym najemcy? Sam może ubezpieczyć swoje rzeczy.

Szkoda w wynajmowanym mieszkaniu nie zawsze ogranicza się do jednego adresu. Zalanie sąsiedzkie to jedna z najczęściej zgłaszanych tego typu sytuacji w blokach mieszkalnych. Bardzo często kwestią sporną pozostaje to, kto ma obowiązek usunąć szkody u sąsiada. Wybawieniem może okazać się niedrogie, ale bardzo przydatne OC najemcy. To ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej — będzie skuteczne przy zalaniu sąsiada i w sytuacji, gdy niechcący zniszczysz coś w wynajmowanym mieszkaniu. 

Ubezpieczenia dla najemców są stosunkowo nowymi produktami w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych. Co ciekawe, to polisy na kieszeń każdego najemcy – roczna składka często nie przekracza 100 zł. Dlatego warto pomyśleć o takim zabezpieczeniu np. dla swojego dziecka, które wynajmuje mieszkanie studenckie. OC najemcy działa podobnie jak OC w życiu prywatnym. Ochrona, jaką daje, nie ogranicza się tylko do zdarzeń w wynajmowanym mieszkaniu.