/Zakup mieszkania

Zakup mieszkania

Zakup mieszkania wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba spełnić, aby móc zamieszkać w wybranym miejscu. Najważniejsze jest oczywiście zawarcie umowy kupna-sprzedaży oraz umów z dostawcami mediów, np. energii elektrycznej czy internetu. Kolejna kwestia to koszty notarialne, czyli opłaty, jakie trzeba ponieść, aby sporządzić akt notarialny, czyli dokument potwierdzający nabycie lokalu.

Umowy z mediami

Na każdym osiedlu zwykle jest jeden dystrybutor energii elektrycznej. W Polsce funkcjonuje kilkanaście takich przedsiębiorstw, przy czym każde z nich ma monopol w swoim regionie. Ponadto istnieją firmy, które sprzedają energię, korzystając z tej samej sieci, dlatego stawki za energię elektryczną bywają zróżnicowane. Najłatwiejszym sposobem jest zawarcie umowy z lokalnymi dystrybutorem i wybranie podstawowej taryfy. Trudniejsza metoda to porównanie wszystkich ofert i wybranie najkorzystniejszej.

Kolejna ważna kwestia to podpisanie umów na podstawowe media, czyli internet czy telewizję kablową. Dostawców jest sporo, dlatego warto przejrzeć wszystkie oferty i wybrać taką, która będzie optymalna. Wszystkie umowy najlepiej podpisać w miarę wcześnie, aby korzystanie z infrastruktury było możliwe od razu po przeprowadzce.

Notariusz – jakie są koszty usług?

Umowa, która jest potwierdzona przez notariusza, staje się dokumentem równym rangą dokumentowi urzędowemu. Notariuszowi płaci się przede wszystkim za to, aby dokonał on sprawdzenia umowy i nie dopuścił do jej zawarcia, jeśli jest niezgodna z prawem. Osoba ta jest uprawniona także do dokonywania wpisów w księdze wieczystej danej nieruchomości. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://cordiapolska.pl/blog/2018/07/17/formalnosci-przy-zakupie-mieszkania-2-koszty-notarialne/.

Pierwszym kosztem notarialnym, który ponosi się podczas zakupu mieszkania, jest taksa notarialna. Jest ona zależna od wartości nieruchomości, przy czym notariusz może zażądać mniej niż określają przepisy. Umowa musi być sporządzona w kilku egzemplarzach – za każdy wypis pobierane są opłaty. Kolejny koszt związany jest z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej, przy czym dla mieszkania z rynku pierwotnego taką księgę trzeba najpierw założyć.