//Zapory wodne trzymają się mocno. Nie usuwa się ich zbyt wielu