/Ile można otrzymać z ubezpieczenia za zalanie mieszkania?

Ile można otrzymać z ubezpieczenia za zalanie mieszkania?

Zalane mieszkanie to ogromny kłopot – konieczność zatrudnienia fachowców, przeprowadzenia często skomplikowanego remontu, ale też uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. To właśnie ten ostatni problem z zalanym mieszkaniem jest często kłopotliwy dla właścicieli. Muszą oni bowiem ponieść dość wysokie koszty związane z remontem czy przeprowadzeniem osuszania ścian i podłóg, a nie mają gwarancji, że otrzymają odszkodowanie. Ile i kiedy można otrzymać z ubezpieczenia za zalane mieszkanie? Wyjaśniamy niżej.

Zalane mieszkanie a uzyskanie odszkodowania

Kluczem w uzyskaniu odszkodowania za zalane mieszkanie jest ustalenie winowajcy awarii. Przyczyn wystąpienia wycieków wody może być wiele – przebita rura, uszkodzony sprzęt gospodarstwa domowego czy też awaria u sąsiada zamieszkującego nieruchomość piętro wyżej. Chcąc ustalić winę zalania, należy zlokalizować wyciek. W tym celu w pierwszej kolejności należy dokładnie posprawdzać wszystkie instalacje. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, konieczne będzie zatrudnienie firmy, która przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych zlokalizuje wyciek wody w kilka chwil. Dzięki temu będzie możliwe ustalenie winnego zalania – ułatwi to określenie polisy, z której ma być wypłacone odszkodowanie. Co ważne – nie może być ono wypłacone zarówno z polisy sąsiada i jego OC w życiu prywatnym, jak i z własnej polisy właściciela nieruchomości.

Nabywając polisę ubezpieczeniową, warto również sprawdzić, czy swoim zakresem obejmuje ona nie tylko koszty usunięcia szkody, ale też te związane z poszukiwaniem przyczyny jej wystąpienia. Wówczas właściciel może uzyskać dodatkowe środki pokrywające koszty lokalizowania wycieków przez profesjonalne firmy czy też inne.

Ile można otrzymać z ubezpieczenia za zalanie mieszkania?

To kolejne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, stąd też nie można wskazać jednej konkretnej kwoty. W zależności od skali zniszczeń i wybranej polisy odszkodowanie może wynieść kilkaset złotych, ale też kilka tysięcy. Niewielkie kwoty można uzyskać w przypadkach, gdy wystarczające jest jedynie odmalowanie ściany. W sytuacji, gdy straty są spore, możliwe jest uzyskanie 100% sumy ubezpieczenia – występuje to jednak w sytuacji, gdy występuje całkowita szkoda.

Chcąc zyskać pewność, że środki uzyskane z ubezpieczenia będą wystarczające, warto dokładnie przeanalizować warunki zakupu polisy. Kluczem jest suma ubezpieczeniowa, która powinna być zgodna z wartością mieszkania. Dzięki temu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej otrzymane środki umożliwią usunięcie szkody i przywrócenie stanu przed jej wystąpieniem.

Czy ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania może nie zostać przez ubezpieczyciela wypłacone. Wszystko zależy od tego, czy zdarzenie mieści się w definicji określonej przez Ogólne Warunki Umowy. Wśród głównych czynników, które sprawiają, że za zalanie nie zostanie wypłacone odszkodowanie znajdują się:

  • umyślne działanie ubezpieczonego,
  • umyślne działanie lokatora w ubezpieczonym mieszkaniu,
  • prowadzone działania wojenne, rebelie, rewolucje, powstania, rozruchy, zamieszki wewnętrzne itp.,
  • pozostawanie ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości,
  • prowadzenie robót ziemnych,
  • brak bieżącego konserwowania mienia,
  • długotrwałe oddziaływanie wody.

Kiedy więc zgłosić się do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie zalania mieszkania do ubezpieczyciela należy wykonać możliwie najszybciej. Warto również znać warunki polisy – mogą one bowiem określać termin, w jakim ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia szkody. Najczęściej jest to od 3 do 7 dni, aczkolwiek każda polisa jest inna. W przypadku przekroczenia terminu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Oczywiście obowiązek ten dotyczy sytuacji, w których właściciel wiedział o wystąpieniu szkody. Jeśli podczas wystąpienia awarii właściciela nie było w domu i zauważył szkodę dopiero po powrocie do domu, to ma prawi dokonać zgłoszenia. Fakt nieobecności musi on jednak odpowiednio udokumentować.

Kluczowe jest również określenie polisy, z której ma być wypłacone odszkodowanie. Jeśli winowajcą zdarzenia jest sąsiad, wspólnota mieszkaniowa bądź inna osoba, musi zostać wskazana jego polisa. Jeśli jednak winą jest obarczony właściciel nieruchomości bądź też awaria wystąpienia w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczne jest zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że przy jednym zdarzeniu poszkodowany może uzyskać wypłatę środków jedynie z jednego ubezpieczenia – nie może go uzyskać z ubezpieczenia sąsiada i własnego.